PneumatikyPneumatiky jsou naprosto nedílnou součástí většiny automobilů a vozidel obecně. Jsou součástí jejich kol, kde plní funkci jejich vnějšího krytu. Většinou mívají tvar toroidu a jsou nasazené na vnějším obvodu ráfku. Vyvolávají tření s vozovkou a díky tomu slouží ke zrychlení a brzdění. Kromě toho pomáhají i při odpružení a chrání disky kol před rychlým opotřebením. Mohou být jak se vzdušnicí (duší) uvnitř, tak i bezdušové. Co se týká materiálu, ze kterého se pneumatiky vyrábějí, tak nejčastěji se jedná o vulkanizovanou gumu. Pneumatiky rozdělujeme na radiální, které dnes převažují a diagonální.

Pneumatiky a jejich historie

Historie pneumatik se začala psát v polovině devatenáctého století. Jako první ji vynalezl Robert William Thomson, který si ji nechal patentovat roku 1845. Vzhledem k tomu, že v té době ještě neexistovala vhodná vozidla, na které by se tyto pneumatiky daly použít, tak jeho vynález zapadl. Úspěšný byl až John Boyd Dunlop, podle kterého se dnes jmenuje i jedna z nejvýznamnějších společností, co pneumatiky vyrábí. Dunlop Thomsonův nápad vylepšil a vynalezl v roce 1887 první moderní, vzduchem plněnou pneumatiku. O rok později si ji pak nechal i patentovat. V této době se hodně používala jízdní kola, a tak Dunlopův vynález našel uplatnění zejména u nich. Začátkem dvacátého století se pak začaly vzduchem plněné pneumatiky používat i u letadel.

Počasí radar vám pomůže sledovat aktuální vývoj počasí. IDOS vlaky spojení pro snadné a rychlé cestování.

Pneumatiky a jejich značení

Vzhledem k tomu, že na trhu je velké množství pneumatik různých druhů, musí být každá pneumatika řádně a přesně označená. Jak toto označení vypadá a co jednotlivá čísla a písmena znamenají?

Označení pneumatiky se uvádí v tomto tvaru: 215/ 65 D16 92T. Popíšeme si teď podrobně význam jednotlivých údajů :

První číslo označení udává šířku pneumatiky v milimetrech. Ve výše uvedením příkladu by se tak jednalo o pneumatiku o šířce 225 milimetrů. Další číslo, které je hned za lomítkem, značí poměr šířky pneumatiky k výšce boční stěny v procentech. Následuje velké písmeno, podle kterého poznáme typ konstrukce pneumatiky – R znamená radiální, D diagonální a B bias belted, neboli smíšený typ pneumatiky. Nejčastěji se setkáváme s těmi radiálními. Hned za písmenem je pak číslo, které udává průměr příslušného disku v palcích – ten zároveň odpovídá vnitřnímu průměru pneumatiky. Předposledním údajem je index nosnosti, který se zapisuje jako číslo (od 71 do 110) a poslední je rychlostní index. Ten uvádí maximální rychlost, kterou pneumatika vydrží po dobu deseti minut, aniž by mohlo vzniknout nebezpečí. Rychlostní index se zapisuje velkými písmeny od A1 (max. rychlost 5km/h) až po ZR (více než 300 km/h). Od června roku 2012 pak bylo nově zavedeno také povinné štítkování pneumatik. Týká se všech osobních, lehkých užitkových a nákladních automobilů, které byly vyrobeny po 1.červenci 2012. Ty musejí být označeny speciálním štítkem, na kterém jsou údaje o hlučnosti pneumatiky, přilnavosti k mokré vozovce a valivém odporu, který vyjadřuje dopad na spotřebu paliva.

Pneumatiky a typy dezénů

U pneumatik rozlišujeme tři základní typy dezénů – symetrický, směrový a asymetrický.

Symetrický dezén – pneumatiky s tímto dezénem lze libovolně měnit a otáčet, můžeme je na vozidle umístit na jakoukoli pozici.

Směrový dezén – tyto pneumatiky mají na své bočnici šipkou vyznačený směr otáčení, který je nutné při montáži dodržet.

Asymetrický dezén – tento typ pneumatik má vždy na bočnici označenou vnější a vnitřní stranu, kterou musíme dodržet při její montáži na vozidlo.

Co se týká hloubky a výšky dezénu, tak hloubka u nových pneumatik bývá obvykle osm nebo sedm milimetrů. Minimální výška je pak přesně daná zákonem a a liší se u letních a zimních pneumatik – zatímco letní musí mít výšku minimálně 1,6 mm, tak u zimních už jsou to min. 4 mm.

Jízdní řády vám pomohou chytit váš spoj ve správnou dobu.

Letní a zimní pneumatiky

Asi všichni víme, že jiné pneumatiky jsou potřeba na zimní období a jiné na letní. Jaký je ale mezi letními a zimními pneumatikami rozdíl a v čem přesně se liší? Zimní pneumatiky jsou konstruovány tak, aby podávaly odpovídající výkony i při teplotách, které klesnou pod sedm stupňů Celsia. Základními rozdíly jsou pružnost gumy při nízké teplotě, která tak i v zimních podmínkách zaručuje lepší přilnavost a dále pak mnohem hlubší hloubka dezénu. Zatímco u letních pneumatik musí být hloubka jejich dezénu ze zákona minimálně 1,6 mm (ale doporučuje se spíš o trochu hlubší), u zimních to musí být alespoň 4 mm. Když se na zimní pneumatiku podíváme zblízka, všimneme si i dalších rozdílů – oproti letním má vyšší počet zářezů, mnohem více lamel a široké drážky. Jejich dezén také často bývá směrový. V zimních měsících jsou zimní pneumatiky ze zákona povinné, takže je musejí mít všichni řidiči. Naopak přezouvat ze zimních na letní sice povinné není, na druhou stranu se ponechání zimních pneumatik rozhodně nedoporučuje a určitě je lepší na léto vyměnit pneumatiky za letní.

Jak pneumatiky správně skladovat?

Abychom zpomalili stárnutí našich pneumatik a zajistili jejich delší životnost, měli bychom dodržovat několik základních pravidel pro jejich skladování. Důležité je skladovat pneumatiky ve vhodné místnosti. Pneumatiky je třeba chránit před silným světlem, nadměrnou vlhkostí a příliš vysokou teplotou. Ideální je proto tmavá, suchá a mírně větraná čistá místnost. Důležité je také, aby pneumatiky nepřišly do styku s žádnými oleji, tuky ani rozpouštědly, které by je mohly poškodit. V místnosti, kde je skladujeme, by ani neměly být žádné přístroje produkující ozón. Jinak je třeba skladovat pneumatiky s ráfkem a jinak pneumatiky bez ráfku. Aby nedošlo k jejich deformaci, tak pneumatiky s ráfkem bychom neměli stavět vedle sebe. Můžeme je buď klást na sebe a nebo je zavěsit. Naopak pneumatiky bez ráfku vedle sebe postavit můžeme, ale neměly by se klást na sebe ani zavěšovat. V případě, že sami nemáme vhodné podmínky pro jejich skladování, můžeme využít možnosti jejich uskladnění např. v některých servisech – tato služba je ale samozřejmě zpoplatněná.

Jakou mají pneumatiky životnost?

Pokud jsou pneumatiky správně skladovány a nejsou v provozu, měly by si svoje původní technické vlastnosti udržet až po dobu pěti let. Toto platí i pro prodej nových pneumatik – pokud jsou označeny jako nové, neměly by být vyrobeny déle než pět let před jejich prodejem.

U pneumatik jinak rozlišujeme jejich technickou a provozní životnost. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Technická životnost pneumatiky – její celková životnost, která se počítá od data výroby. To najdeme na bočnici pneumatiky jako čtyřmístné číslo, které je umístěno za zkratkou DOT. První dvě číslice udávají týden a zbylé dvě rok výroby. Celkem by životnost jedné pneumatiky neměla být delší než 10 let.

Provozní životnost pneumatiky – v tomto případě se jedná o životnost pneumatiky ode dne, kdy byla uvedena do provozu. Závisí na různých faktorech, každopádně pneumatiky by se neměly používat déle než 5 – 6 let. Obvykle však dochází k jich opotřebení ještě mnohem dříve.

Pokud jsou pneumatiky správně skladované, uchovají si tak svoje původní technické vlastnosti a mohou se tak jako nové prodávat až do pěti let od data jejich výroby.


Reklama:


Vyhodne dodávky Ostrava

Stěhujete, převažite rozměrné věci? Půjčte si dodávku v Ostravě.

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!